Khu vực Receptionist

Văn phòng làm việc tầng trệt

Văn phòng làm việc tầng trệt

Văn phòng làm việc tầng trệt

Hành lang văn phòng tầng trệt

Phòng họp tầng trệt

Khu vực relax tầng trệt

Phòng vệ sinh tầng trệt

Phòng vệ sinh tầng trệt

Cầu thang tầng trệt

Thông tầng

Phòng khách tầng 1

Phòng ăn tầng 1

Phối cảnh phòng khách và phòng ăn

Thông tầng

Phòng ngủ master tầng 1

Phòng vệ sinh phòng master

Hành lang tầng 1

Phòng làm việc tầng 1

Phòng làm việc tầng 1

Cầu thang tầng 1

Phòng ngủ phụ tầng 2

Phòng ngủ phụ tầng 2

Khu vực sân thượng

Khu vực sân thượng

Khu vực sân thượng

Khu vực sân thượng