Không gian phòng khách - view 1

Không gian phòng khách - view 2

Lối lên tầng 1

Phòng ngủ 1 - view 1

Phòng ngủ 1 - view 2

Phòng ngủ 2 - view 1

Phòng ngủ 2 - view 2

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ 4