View phòng khách

View tổng quan phòng khách và khu vực bếp

Khu vực bếp - quầy bar

Khu vực phòng ăn

Phòng ngủ - view 1

Phòng ngủ - view 2

Phòng ngủ - view 3

Phòng vệ sinh - view 1

Phòng vệ sinh - view 2