Không gian phòng khách

Phòng bếp

Phòng bếp

Phòng ăn

Phòng ăn - view 2

Phòng ăn - view 3

Phòng ngủ - view 1

Phòng ngủ - view 2

Phòng ngủ - view 3

Phòng vệ sinh