Khu vực Reception

Quầy bar nước tầng 1

Quầy bar nước tầng 1

Phòng xông hơi nam 1 - Tầng 1

Phòng xông hơi nam 2 - Tầng 1

Phòng xông hơi nữ 1 - Tầng 1

Phòng xông hơi nữ 2 - Tầng 1

Phòng xông hơi nữ 3 - Tầng 1

View bên ngoài khu vực Phòng xông hơi tầng 1

Phòng muối khoáng 2 - Tầng 1

Phòng muối khoáng 2- Tầng 1

Phòng xông hương thảo - Tầng 1

Phòng xông hương thảo 2 - Tầng 1

Phòng xông hồng ngoại view 1 - Tầng 1

Phòng xông hồng ngoại view 2 - Tầng 1

Phòng xông thảo dược hồng ngoại view 1 - Tầng 1

Phòng xông thảo dược hồng ngoại view 2 - Tầng 1

Phòng xông thảo dược hồng ngoại view 3 - Tầng 1

Khu vực vui chơi cho trẻ em view 1 - Tầng 1

Khu vực vui chơi cho trẻ em view 2 - Tầng 1

Khu vực cafe view 1- Tầng 2

Khu vực cafe view 2 - Tầng 2

Khu vực cafe view 3 - Tầng 2

Khu vực cafe view 4 - Tầng 2

Khu vực phòng chờ Nail view 1 - Tầng 2

Khu vực phòng chờ Nail view 2 - Tầng 2

Phòng nail 1 - Tầng 2

Phòng nail 2 - Tầng 2

Phòng nail 3 - Tầng 2

Phòng nail 4 - Tầng 2

Phòng nail 5 - Tầng 2

Tủ đồ phòng Nails - Tầng 2

Toàn cảnh Phòng vệ sinh và thay đồ khu vực nữ - Tầng 2

Khu vực Phòng vệ sinh nữ - Tầng 2

Khu vực Phòng vệ sinh nữ - Tầng 2

Khu vực Phòng vệ sinh nam - Tầng 2

Khu vực Phòng vệ sinh nam - Tầng 2

Phòng massage 1 - Tầng 2

Phòng massage 2 - Tầng 2

Phòng massage 3 - Tầng 2

Phòng massage VIP 1 - Tầng 2

Phòng massage VIP 2 - Tầng 2

Phòng massage VIP 3 - Tầng 2