mang đến những giá trị
  1. Điện nước

Chủ đầu tư liên hệ điện lực tại nơi ở để tháo dỡ, di dời đồng hồ điện đã niêm chì, cung cấp đầy đủ điện, nước phục vụ thi công và chịu chi phí điện nước ( CĐT ký hợp đồng hoàn thiện nhà thầu xây dựng sẽ hỗ trợ chi phí trên)

  1. Nơi tập kết vật liệu

Chủ đầu tư liên hệ với UBND Quận để thuê hoặc mướn lòng lề đường, vỉa hè (nếu có) để phục vụ cho công tác thi công và tập kết vật liệu xây dựng.

  1. Cung cấp hồ sơ thiết kế

Chủ đầu tư cung cấp cho đơn vị thi công 1 bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ đã được CĐT ký tên xác nhận và đóng dấu của đơn vị thiết kế (khổ A3) nhằm làm cơ sở cho sự xác nhận ban đầu về sự chấp thuận của CĐT với hồ sơ thiết kế. Trong trường hợp nhà thầu xây dựng ký hợp đồng thiết kế với CĐT cũng phải thống nhất, ký kết và bàn giao bản vẽ trước khi thi công.

  1. Thủ tục pháp lý

Trước khi thi công 7 ngày, CĐT liên hệ với UBND phường nộp các giấy tờ pháp lý cần thiết ( Giấy báo ngày khởi công, bản vẽ xin phép, giấy phép xây dựng, quyền sử dụng đất, hộ khẩu, giấy CMND…tất cả đều sao y công chứng) theo yêu cầu của phường và sao y giấy phép xây dựng cho đơn vị thi công.

  1. Hiện trạng công trình lân cận

Chủ đầu tư liên hệ và tạo điều kiện cho nhà thầu xây dựng chụp hình hiện trạng các công trình bên cạnh làm cơ sở xác minh trong trường hợp nhà kế bên bị ảnh hưởng do thi công. Công việc này thực hiện trước khi tiến hành khởi công và kèm theo biên bản cam kết chịu trách nhiệm đối với các nhà kế bên trong suốt quá trình thi công (không bao gồm quá trình thi công phá vỡ nhà cũ, khoan ép cọc). Trong quá trình thi công mọi trách nhiệm liên quan đến vấn đề trên ( các lỗi do thi công gây ra) nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giải quyết, trong một số trường hợp khó khăn sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của CĐT.

  1. Xác định mốc xây dựng

Đối với các công trình nằm giữa khu đất trống hoặc không xác định rõ được ranh lộ giới thì CĐT phải nhờ cơ quan chức năng nhà nước hoặc CĐT dự án xác định và bàn giao mốc xây dựng. Đối với 1 số trường hợp CĐT phải liên hệ với cơ quan trắc đạc để bắn lấy mốc tọa độ của khu đất (có biên bản giao mốc tọa độ, đóng dấu và ký tên của cơ quan trắc đạc) và nộp cho UBND phường để xác nhận.

  1. Thủ tục đối với nhà dự án

Đối với các công trình thuộc dự án , CĐT liên hệ với BQL dự án làm các thủ tục cần thiết để khởi công được công trình. Các thủ tục thông thường: Biên bản bàn giao đất nền, hợp đồng 3 bên ( giữa CĐT, nhà thầu xây dựng, BQL dự án), các chi phí ký quỹ dự án (nếu có).

  1. Người đại diện hợp pháp

Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ tên và số điện thoại cá nhân hoặc tổ giám sát công trình do CĐT ủy nhiệm (giấy ủy nhiệm có chữ ký xác nhận của CĐT) cho nhà thầu xây dựng làm cơ sở đại diện hợp pháp và thuận tiện liên hệ.

  1. Bàn giao mặt bằng

Chủ đầu tư  bàn giao mặt bằng trống cho đơn vị thi công (đã hút hầm phân, phá bỏ cấu kiện ngầm cũ và chặt phá cây xanh (nếu bị vướng cản trở thi công)). Lưu ý nhà thầu xây dựng không làm công tác đổ cát san lắp mặt bằng, phá dỡ bê tông, cấu kiện ngầm cũ. Tùy trường hợp nhà thầu có thể giới thiệu hoặc thu mua xác nhà cũ cho CĐT. Hiện nay, các đội tháo dỡ công trình cũ thường thiếu trách nhiệm trong các công tác ngầm, CĐT nên phối hợp với nhà thầu xây dựng trước khi tháo dỡ mặt bằng.

 

 

 

 

 

 

 

hotlineHOTLINE: 0979.06.07.00