Unique House

Unique House

Unique House

Unique House

Unique House
Unique House
Quy định hình thức thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Quý khách ăn  tại nhà hàng của Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ TTG  có thể chọn các phương thức thanh toán sau đây:

1.Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc cà thẻ tại địa chỉ:

Địa chỉ trụ sở: 58C Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TPHCM

Điện thoại: 0918 771 869

Website: nhahangtytom.vn